[Video] TT. Thích Minh Nhẫn thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang chủ đề "Trách nhiệm của Tăng Ni"

22/08/2023 07:54
https://youtube.com/live/XEGIP9wyRE8?feature=share
Download iOS Download Android