Giảng Sư

Hòa thượng Thích Bửu Chánh (7) videos Phó trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
Hòa thượng Thích Huệ Phước (4) videos Phó trưởng ban Thường trực, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (48) videos Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn (2) videos Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Tổng biên tập kênh Phật Sự Online