Giảng Sư

Thượng tọa Thích Quang Thạnh (6) videos Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN, Phó Ban Trị sự - Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Phó Viện Trưởng - Tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm (1) videos Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (11) videos Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN
Thượng tọa Thích Minh Thân (2) videos Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Thích Bửu Chánh (10) videos Phó trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
Hòa thượng Thích Huệ Phước (6) videos Phó trưởng ban Thường trực, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (51) videos Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN