Giảng Sư

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn (12) videos Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Tổng biên tập kênh Phật Sự Online