Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật cho http://www.phatsuonline.vn/ Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại hoanganhkg021284@gmail.com. Tại http://www.phatsuonline.vn/, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu về chính sách bảo mật nêu các loại thông tin cá nhân được nhận và được thu thập bằng http://www.phatsuonline.vn/ và cách sử dụng. Đăng nhập tệp Giống như nhiều trang web khác, http://www.phatsuonline.vn/ sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), tem ngày / thời gian, trang giới thiệu / xuất cảnh, số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh địa điểm và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không liên quan đến bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Cookie và Tường lửa Trực tuyến http://www.phatsuonline.vn/ sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin người dùng cụ thể trên trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, tuỳ chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi thông qua trình duyệt của họ. DoubleClick DART Cookie . :: Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên http://www.phatsuonline.vn/. . :: Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép phân phối quảng cáo đến người dùng dựa trên lượt truy cập vào http://www.phatsuonline.vn/ và các trang web khác trên Internet. . :: Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng cáo của Google và chính sách bảo mật của mạng nội dung tại URL sau - http://www.google.com/intl/vi/privacy_ads.html Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và web beacon trên trang của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm .... Google Adsense Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng công nghệ cho các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên http://www.phatsuonline.vn/ gửi trực tiếp đến các trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của các quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy. http://www.phatsuonline.vn/ không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm thông tin về thực tiễn của họ cũng như để được hướng dẫn về cách chọn không tham gia vào các thực tiễn nhất định. chính sách bảo mật http://www.phatsuonline.vn/ không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt. Lấy HTML cho Chính sách Bảo mật này Tạo Chính sách bảo mật khác Khi bạn đã thực hiện trang chính sách bảo mật trên trang web của mình, chúng tôi khuyên bạn cũng nên tạo một trang Điều khoản và điều kiện. Chúng tôi đã tạo Bộ tạo điều khoản và Điều kiện mà bạn có thể sử dụng để tạo trang này.